زیست-شناسی-یازدهم-میکروطبقه-بندی
فروش ویژه
زیست شناسی یازدهم میکروطبقه بندی

508,000 تومان

زیست-شناسی-دهم-میکروطبقه-بندی
فروش ویژه
زیست شناسی دهم میکروطبقه بندی

219,200 تومان

زیست-شناسی-جامع-میکرو-جلدپاسخ
فروش ویژه
زیست شناسی جامع میکرو جلدپاسخ

448,000 تومان

زیست-شناسی-دوازدهم-آیکیو
فروش ویژه
زیست شناسی دوازدهم آیکیو

408,000 تومان

زیست-شناسی-جامع-آیکیو-جلد-پاسخ
فروش ویژه
زیست شناسی جامع آیکیو جلد پاسخ

528,000 تومان

زیست-شناسی-جامع-میکرو-جلد-سوال
فروش ویژه
زیست شناسی جامع میکرو جلدسوال

239,200 تومان

زیست-شناسی-دهم-آیکیو
فروش ویژه
زیست شناسی دهم آیکیو

323,200 تومان

زیست-شناسی-یازدهم-آیکیو
فروش ویژه
زیست شناسی یازدهم آیکیو

408,000 تومان

زیست-شناسی-جامع-آیکیو-جلد-سوال
فروش ویژه
زیست شناسی جامع آیکیو جلد سوال

464,000 تومان

پیمایش به بالا

ورود به پنل آزمون

روش های پرداخت

شما دانش آموزان عزیز می توانید پکیج ماراتون را به صورت یکجا خریداری کنید یا در سه قسط پرداخت کنید.

پرداخت یکجا
خرید اقساطی (پرداخت نهایی شما 2100000 تومان)

مهلت پرداخت تا 1 آذر

مهلت پرداخت تا 28 اسفند