زیست-شناسی-یازدهم-میکروطبقه-بندی
فروش ویژه
زیست شناسی یازدهم میکروطبقه بندی

635,000 تومان

508,000 تومان

زیست-شناسی-دهم-میکروطبقه-بندی
فروش ویژه
زیست شناسی دهم میکروطبقه بندی

274,000 تومان

219,200 تومان

زیست-شناسی-جامع-میکرو-جلدپاسخ
فروش ویژه
زیست شناسی جامع میکرو جلدپاسخ

560,000 تومان

448,000 تومان

زیست-شناسی-دوازدهم-آیکیو
فروش ویژه
زیست شناسی دوازدهم آیکیو

510,000 تومان

408,000 تومان

زیست-شناسی-جامع-آیکیو-جلد-پاسخ
فروش ویژه
زیست شناسی جامع آیکیو جلد پاسخ

660,000 تومان

528,000 تومان

زیست-شناسی-جامع-میکرو-جلد-سوال
فروش ویژه
زیست شناسی جامع میکرو جلدسوال

299,000 تومان

239,200 تومان

زیست-شناسی-دهم-آیکیو
فروش ویژه
زیست شناسی دهم آیکیو

404,000 تومان

323,200 تومان

زیست-شناسی-یازدهم-آیکیو
فروش ویژه
زیست شناسی یازدهم آیکیو

510,000 تومان

408,000 تومان

زیست-شناسی-جامع-آیکیو-جلد-سوال
فروش ویژه
زیست شناسی جامع آیکیو جلد سوال

580,000 تومان

464,000 تومان

پیمایش به بالا

ورود به پنل آزمون

روش های پرداخت

شما دانش آموزان عزیز می توانید پکیج ماراتون را به صورت یکجا خریداری کنید یا در سه قسط پرداخت کنید.

پرداخت یکجا
خرید اقساطی (پرداخت نهایی شما 2100000 تومان)

مهلت پرداخت تا 1 آذر

مهلت پرداخت تا 28 اسفند