دسته‌بندی نشده

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

سازمان سنجش آموزش کشور اسامی ‌معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌پذیرش رشته‌های دارای شـرایط خاص؛ دانشگاه غیرانتفاعی سوره و آموزشکده فنی و نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. اسامی معرفی شدگان رشته های دارای شرایط خاص آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ در این لینک قابل مشاهده است. کلیه …

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ ادامه »

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

سازمان سنجش آموزش کشور اسامی ‌معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌پذیرش رشته‌های دارای شـرایط خاص؛ دانشگاه غیرانتفاعی سوره و آموزشکده فنی و نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. اسامی معرفی شدگان رشته های دارای شرایط خاص آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ در این لینک قابل مشاهده است. کلیه …

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ ادامه »

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

سازمان سنجش آموزش کشور اسامی ‌معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌پذیرش رشته‌های دارای شـرایط خاص؛ دانشگاه غیرانتفاعی سوره و آموزشکده فنی و نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. اسامی معرفی شدگان رشته های دارای شرایط خاص آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ در این لینک قابل مشاهده است. کلیه …

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ ادامه »

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

سازمان سنجش آموزش کشور اسامی ‌معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌پذیرش رشته‌های دارای شـرایط خاص؛ دانشگاه غیرانتفاعی سوره و آموزشکده فنی و نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. اسامی معرفی شدگان رشته های دارای شرایط خاص آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ در این لینک قابل مشاهده است. کلیه …

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ ادامه »

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

سازمان سنجش آموزش کشور اسامی ‌معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌پذیرش رشته‌های دارای شـرایط خاص؛ دانشگاه غیرانتفاعی سوره و آموزشکده فنی و نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. اسامی معرفی شدگان رشته های دارای شرایط خاص آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ در این لینک قابل مشاهده است. کلیه …

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ ادامه »

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲

اسامی ‌معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌پذیرش رشته‌های دارای شـرایط خاص در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۲ اعلام شد. سازمان سنجش آموزش کشور اسامی ‌معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌پذیرش رشته‌های دارای شـرایط خاص؛ دانشگاه غیرانتفاعی سوره و آموزشکده فنی و نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۲ را …

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۲ ادامه »

پیمایش به بالا

ورود به پنل آزمون

روش های پرداخت

شما دانش آموزان عزیز می توانید پکیج ماراتون را به صورت یکجا خریداری کنید یا در سه قسط پرداخت کنید.

پرداخت یکجا
خرید اقساطی (پرداخت نهایی شما 2100000 تومان)

مهلت پرداخت تا 1 آذر

مهلت پرداخت تا 28 اسفند